Gå med vår rörelse

Sisu Net AB Group, est. 2015, han­te­rar fler­tal platt­for­mer som vår grund­verk­sam­het. Med Nor​dic​box​.se som vår grundsten har vi snabbt utö­kat med ett hand­full nya pro­jekt och Teli­us som vår senas­te.
VD på Sisu Net AB

Lagershop

Vi säl­jer enbart det vi har på lager. Alla för­pack­ning­ar är fysiskt kon­trol­le­ra­de för att säker­stäl­la dess inne­håll. Beställ­ning­ar kan skic­kas ome­del­bart efter en lyc­kad över­fö­ring.

Fysiskt lager

Han­te­rat på vårt lager i Stock­holm, Sve­ri­ge.

Europeiska modeller

EU-model­ler pri­o­ri­te­ras vid för­sälj­ning.

Expresshantering

Från bekräf­tel­se till utskick på under en var­dag.

IMEI/​Serial anteckningar

Kom­plett doku­men­ta­tion bifo­gad med var­je beställ­ning.

Sisu Net AB Group